12 Ocak 2015

Derneğimizin Amacı Ve Faaliyet Konusu

Engelim Olmayın Derneği, nedeni ne olursa olsun öncelikle Datça’da yaşayan Fiziksel, Zihinsel, Otistik, Down Sendromlu, Spastik, İşitme, Görme ve bunun gibi engellilerin her türlü sorunlarıyla ilgilenir. Dernek, imkânları ölçüsünde diğer engel gruplarıyla ve bakıma muhtaç yaşlılarla da ilgilenir. Sosyal amaçlı katılımlarda da her engel grubu ile etkinlik gerçekleştirir. Fiziksel, zihinsel, otistik, down sendromlu, spastik, işitme, görme ve bunun gibi engelliliğin önlenmesi, temel ve klinik araştırmaların yapılması, medikal ve cerrahi yaklaşımların, klinik uygulamalarının, Fiziksel, Zihinsel, Otistik, Down Sendromlu, Spastik, İşitme, Görme, ve bunun gibi Engellilerin yaşam standartlarının kalitesinin yükseltilmesine, genel olarak rehabilitasyonuna ve buna bağlı olarak ortaya çıkan sosyal sorunlarını en üst seviyede çözümlemeye çalışır. Bu amaç için ilgili tüm kurum, kuruluş, vakıf ve derneklerle işbirliği yapar. Amacına uygun federasyonlar kurar, kurulmuş olanlara katılır veya ayrılır. Yine benzer şekilde ulusal ve uluslararası platformlar ve federasyonlar kurar, katılır ve ayrılır. Amaç ve çalışma konularını gerçekleştirecek mali kaynaklar sağlar; oluşturulacak her türlü hizmet projeleri ile çalışmaları uygular. Bu amaçla, spor kulüpleri, ortaklıklar, iktisadi işletmeler ve sandıklar kurar. Kurulmuş olan iktisadi işletmelere ortak olabilir. Gerektiğinde iktisadi işletmeden ayrılabilir, iktisadi işletmenin faaliyetine son verebilir. Müze kurulabilmesi için gerekli araştırma ve altyapı çalışmalarını yaparak müze kurabilir, yönetebilir ve işletebilir. Sanat ve kültürel faaliyetler olarak tiyatro, halkoyunu, kısa film, sinema, resim, müzik, dans, el sanatları vb. alanlarda toplum bilinci oluşturmaya yönelik etkinlikler yapabilir ve geliştirebilir. Dernek amacından başka bir konuyla uğraşamaz ve buna zorlanamaz. Dernek her türlü politik, siyasi ve dinsel etkinliğin dışında tamamen bağımsızdır

Biz Kimiz?


Engelim Olmayın Derneği, nedeni ne olursa olsun öncelikle Datça’da yaşayan Fiziksel, Zihinsel, Otistik, Down Sendromlu, Spastik, İşitme, Görme ve bunun gibi engellilerin her türlü sorunlarıyla ilgilenir. Dernek, imkânları ölçüsünde diğer engel gruplarıyla ve bakıma muhtaç yaşlılarla da ilgilenir.

0 yorum :

Yorum

Bu sitede kullanılan resim, yazı ve projeler Telif Hakkına sahiptir. Engelim Olmayın Derneginden izin alınmadan kullanılamaz... ©2015 Engelim Olmayın Derneği Blog Teması